Kjo është lista e plotë e pyetjeve të censusit 2023

by admin
Spread the love

Siç u lajmërua dhe më parë nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë, gjatë ditës së hënë me 18 shtator ka nisur proçesi i regjistrimit të popullsisë dhe banesave.

Censi i Popullsisë dhe Banesave ofron të dhëna mbi numrin zyrtar të popullsisë në vend, së bashku me informacionin mbi një numër të zgjedhur të karakteristikave demografike, sociale dhe ekonomike të popullsisë. 

Cens 2023 do të zgjasë për 6 javë, deri më 26 tetor dhe më pas do të përpunohen të gjitha të dhënat për t’u prezantuar në qershor të vitit 2024. Këtë vit marrja e të dhënave do të jetë disi ndryshe në krahasim me vitet e tjera, pasi të dhënat do të regjistrohen në mënyrë elektronike në tablet.

Më poshtë do të shfaqen të gjitha pyetjet (100) që janë pjesë e pyetësorit.

You may also like