Blerësit e Tesla Cybertruck do t’i nënshtrohen një politike që i pengon të rishesin makinën e tyre

by admin
Spread the love

Me sa duket blerësit e Tesla Cybertruck do t’i nënshtrohen një politike që pengon rishitjen brenda një periudhe të caktuar kohore, siç kanë vërejtur disa persona në marrëveshjet e fundit të blerësve për automjetet e tjera të kompanisë.

Siç gjendet në termat dhe kushtet e Tesla-s për disa blerje të fundit të Model 3 dhe Model Y, prodhuesi i automjeteve thotë se blerësve të Cybertruck do t’u kërkohet të shmangin shitjen e automjetit deri në një vit pas datës së dorëzimit të tij. Ky kusht është vërejtur nga shumë palë në termat dhe kushtet për blerjet e automjeteve të tjera, e listuar në një seksion të titulluar “For Cybertruck Only“.

Nëse pronarët e Cybertruck dëshirojnë të shesin automjetet e tyre brenda vitit të parë pas dorëzimit, ata duhet së pari të njoftojnë Tesla-n me shkrim për të fituar një përjashtim nga politika kundër rishitjes, dhe në këtë rast ata mund t’ia shesin përsëri prodhuesit të automjeteve. Nëse Tesla refuzon, atëherë shitësit mund të jenë në gjendje të marrin pëlqimin me shkrim nga prodhuesi i automjeteve për t’i rishitur Cybertruck palëve të tjera të treta.

Në rastin më të keq, duket se Tesla mund të refuzojë t’i shesë automjete të tjera personave që sigurojnë një Cybertruck dhe e rishesin atë. Ju mund të lexoni marrëveshjen e plotë të shitësit Cybertruck më poshtë ose në marrëveshjen e fundit të termave dhe kushteve këtu.

You may also like