(VIDEO) Studentët e Shën Kirillit praktikë tek Alkaloidi, nënshkruhet marrëveshja

by admin
Spread the love
Për të mundësuar kushte shtesë për profilizimin profesional të studentëve dhe për përvetësimin e shkathtësive praktike nën mentorimin e profesionistëve më të mirë në disa aktivitete, “Alkaloid” Shkup ka lidhur memorandum të ri bashkëpunimi me Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup në kuadër të Programit për Zhvillimin e Praktikës. Ky zyrtarizim i partneritetit ekzistues të ndërsjellë, i cili deri më tani përfshinte bashkëpunimin e kompanisë me 4 fakultete në Shën Kirili dhe Metodi, synon zgjerimin e gamës së profileve arsimore për të cilat do të kishte mundësi për praktika për studentët, të cilët përfaqësojnë fuqinë punëtore të ardhshme të vendit, njoftojnë nga Alkaloid.

ALKALOID

“Si kompani me përgjegjësi shoqërore, ne hapim dyert për sa më shumë studentë që kanë dëshirën dhe vullnetin para pragut të kapitullit të tyre profesional për të përvetësuar njohuritë dhe aftësitë e duhura praktike, nën mentorimin e drejtpërdrejtë të profesionistëve tanë të dëshmuar në segmente të ndryshme të  punës në Alkaloid”.

Puna praktike në “Alkaloid” do të jetë e disponueshme si për studentët e fakulteteve të Shën Kirilit dhe Metodit  me të cilat bashkëpunon tradicionalisht si fakulteti Farmaceutike, Mjekësi, Instituti i Kimisë i Fakultetit Natyror-Matematik, Teknologjik dhe Metalurgjik ashtu edhe për studentët nga fakultete të tjera të Universitetit, si Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, thonë nga Alkaloid.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

 


You may also like