Punonjësit e DAP në Maqedoni kërcënojnë me grevë

by admin
Spread the love

Punonjësit e Drejtorisë për të Ardhura Publike (DAP), presin që Qeveria të pranonte negociatorin e propozuar. Bëhet fjalë për profesorin Lazar Jovevski.

Epilogu përfundimtar i situatës duhet të bëhet i ditur javën e ardhshme.

Punonjësit e DAP, thonë se nëse nuk marrin pagesën shtesë të pagës atëherë do të shkojnë në grevë të përgjithshme. Ndonëse janë paralajmëruar nga ministri Fatmir Besimi se nuk guxojnë t’i ndalojnë pagat dhe të mbyllin kufijtë. Vase Nedanoski nga organizata sindikale e DAP-it, thotë se nuk ka ligj që mund t’i pengojë ata të mbajnë grevë të përgjithshme. “Për të mbajtur një grevë të përgjithshme në thelb nuk ka asnjë pengesë ligjore dhe as nuk duhet të ketë, është një e drejtë e garantuar me Kushtetutë. Do të kemi parasysh qëndrimin e ministrit, por fillimisht mendojmë se na lejohet të pengojmë atë që po bëjmë në vendin e punës, pra të godasim dhe të mos përmbushim detyrat. Por përveç asaj deklarate, me vëmendje të veçantë do t’i shikojmë të gjitha zgjidhjet ligjore”, tha Vase Nedanoski, sindikata e punëtorëve të DAP-it.

Njoftimet e para nga negociuesi Llazar Jovevski nuk janë shumë optimiste për punonjësit e DAP-it. Përkatësisht, për rritjen e pagave për 30 për qind, siç kërkohet nga punonjësit e administratës, do të jetë e nevojshme ndryshimi i Ligjit për buxhetin, ndërsa modalitetet me të cilat ndryshohen pagat e administratorëve bëhet me vendim të Qeverisë ose nëpërmjet marrëveshjes kolektive.

Nga ana tjetër, për një marrëveshje të re kolektive, tashmë është caktuar një takim për të enjten me përfaqësuesit e këshillit social-ekonomik. Qeveria njoftoi se kërkesat për përllogaritjen e pagave të dhëna nga Sindikata janë të pranueshme dhe koha e rritjes së pagave do të shkurtohet nga pesë vjet në dy vjet e gjysmë. Sa i përket rritjes së pagave në këto dy institucione, ministri i Financave, Fatmir Besimi, ka ripërsëritur edhe një herë qëndrimin e Qeverisë, se vendi duhet të ketë një administratë publike efikase, profesionale dhe për rrjedhojë kërkohet një zgjidhje e qëndrueshme sistematike, e cila do të zbatohet për të gjithë. “Ekziston një ligj për rregullimin e të drejtave, si përcaktohet procedura e grevës. Nuk mendoj se është qëllimi i punonjësve të DAP dhe i doganierëve është të mos bëjnë pagesën e rrogave dhe të mbyllin pikat kufitar. Ka një ligj për grevë që e rregullon këtë. Në Ligj është e rregulluar saktësisht se si do të dalë, sindikatat së bashku me punëdhënësit përcaktojnë. Dhe këtu të gjithë duhet të jemi të rreptë edhe në respektimin e ligjeve edhe në respektimin e të drejtave”, tha Besimi.

Ai shtoi se Ministria e Financave ka mirëkuptim për kërkesat e DAP dhe Drejtorisë doganore, por ato, theksoi ai, duhet të jenë në kuadër të rregulloreve ligjore.

You may also like