Nimoni: Konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme do të bëhet vetëm me vendim të gjykatës

by admin
Spread the love

Shefi i Kabinetit të Ministres së Drejtësisë, Genc Nimoni ka thënë se konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme do të bëhet vetëm nga gjykata, pasi ajo garanton procedura profesionale dhe respektim të të drejtave të palëve në procedurë.

Përmes një postimi në Facebook, Nimoni tha se njëra ndër iniciativat me serioze dhe më profesionale të Ministrisë së Drejtësisë dhe Qeverisë është Projektligji për themelimin e Byrosë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

Tutje, ai shtoi se është punuar me kujdesin më të madh profesional dhe me përfshirjen e duhur të ekspertëve dhe përfaqësuesve institucionalë vendorë dhe ndërkombëtarë.

“Diskutimi i ngritur me të drejtë më herët mbi këtë nismë dhe i cili po vazhdon, është mirë të jetë profesional dhe t’i kontribuojë një nisme e procedure sa më profesionale dhe efikase. Për sqarimin e nevojshëm, konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme do të bëhet vetëm nga gjykata, ndërsa roli i Byrosë është verifikimi fillestar i saj. Gjykata garanton procedura profesionale dhe respektim të të drejtave të palëve në procedurë.Nuk ka prezumim të pafajësisë në çështje civile. Për juristët mbetet e qartë kjo dhe ky parim”, shkruan ndër të tjera Nimoni.

Sipas Nimonit, Projektligji është shumë i qartë dhe nuk cenon pavarësinë e pushteteve.

“Byroja si një agjenci shtetërore e themeluar me Ligj nga Kuvendi, është e pavarur në verifikimin e pasurisë së zyrtarëve publik dhe të ekspozuarve politikë, me ç’rast në procedurë civile dërgon lëndët në gjykatë për t’i trajtuar gjykata. Pala të cilit i verifikohet pasuria në çdo kohë mund të argumentojë para gjykatës se pasurinë e ka fituar në mënyrë të ligjshme. Tutje qëllimi i Projektligjit tregon pse po themelohet kjo Byro. Në lidhje me qëllimin e ligjit, Neni 6 tregon çfarë statusi juridik ka Byroja dhe se ky nen është ne përputhje të plotë me nenin 142 të Kushtetutës e të cilat duhen interpretuar në ndërlidhmëri më njëra tjetrën, për t’i ikur keqinterpretimit eventual”, shkruan Nimoni.

Siç sqaron tutje ai, për të pasur mundësi zbatimin efikas të Projektligjit si dhe respektimin e të drejtave të njeriut, janë marrë parasysh afatet kohore të cilat lidhen drejtpërdrejt me rendin juridik, konsolidimin e Shtetit dhe kohën kur qarkullimi i aseteve me vlerë më të madhe është obliguar të bëhet me transaksione bankare.

“Përveç ekspertëve dhe njohësve ndërkombëtarë të fushës, në hartimin e Projektligjit kanë marrë pjesë përfaqësuesit e duhur institucional, ekspertët e pavarur dhe shoqëria civile, madje përfshirë gjykatës dhe prokurorë, të cilët drejtpërsëdrejti interpretojnë dhe zbatojnë ligjet në procedurat penale dhe civile. Ju mbetemi falënderues të gjithë kontribuesve. Republika e Kosovës ka nevojë për një ligj të verifikimit e konfiskimit të pasurisë së pajustifikuar të punuar në përputhje me standardet kushtetuese dhe ato ndërkombëtare, i cili mundëson zhvillimin e kësaj procedure civile nga Byroja e më pas Gjykata dhe i cili ndër të tjera, parandalon dhe eviton keqpërdorimin e parasë publike”, shkruan ai.

Nimoni shtoi në fund se Ministria e Drejtësisë, ka qenë dhe mbetet e hapur që t’i konsiderojë të gjitha komentet dhe sugjerimet profesionale, të cilat i kontribuojnë një ligji dhe procedure sa me profesionale dhe efikase.

Lexo lajme interesante

You may also like