Natalia Ilievska Bozhinovska sekretare të re të përgjithshme e FFM-së – Shqip

by admin
Spread the love

Në mbledhjen e Këshilit Drejtues të mbajtur më 12.07.2023 janë marrë këto vendime:

Janë miratuar propozimet për garën e Kupës për sezonin 2023/24.

Është marrë vendimi që fondet e programit Forward 3 dhe Forward 2 të FIFA-s të përdoren për projekte investimi.

Janë miratuar listat e arbitrave, kontrollorëve dhe delegatëve për sezonin 2023/24.

Pas skadimit të mandatit të dytë katërvjeçar të Sekretarit të Përgjithshëm Filip Popovski, Këshilli Drejtues konstatoi ndërprerjen e mandatit maksimal të përcaktuar me ligj.

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues, Natalia Ilievska Bozhinovska, punonjëse e Sekretariatit të Përgjithshëm të FFM-së, u emërua për sekretare të re të përgjithshme.

You may also like