LSM: Nëse për momentin do të rritej paga minimale do të arrinte në 20.107 denarë

by admin
Spread the love

Shpenzimet për jetesë dhe rritja e pagës mesatare sipas të dhënave të fundit arrijnë gjithsej 24.6 për qind, që sipas Ligjit për pagën minimale në llogaritjen e re është merren 50 për qind nga ajo ose 12.3 për qind, kështu që nëse për momentin do të rritej paga minimale, sipas llogaritjeve të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), do të ishte 20.107 denarë.

“Harmonizimi i pagës minimale sipas Ligjit për pagë minimale nga ky vit është bëhet prej 50 për qind të rritjes së pagës mesatare, e cila sipas llogaritjeve tona nga janari deri në nëntor është rritur për 10.3 për qind, gjegjësisht 50 për qind nga rritja e pagës mesatare është 5.15 për qind, si dhe 50 për qind e rritjes së shpenzimeve së jetesës, që sipas të dhënave të fundit të publikuara nga BPRM deri në muajin e kaluar arrin 14.3 për qind, ose 50 për qind e rritjes së shpenzimeve të jetesës arrijnë 7.15 për qind. Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikës dhe BPRM”, informojnë nga LSM-ja.

Sipas LSM-së, në pagë bruto prej 26.422 denarë plus 3.250 denarë, paga minimale bruto nga marsi i vitit të ardhshëm do të jetë 29.672 denarë, ose në pagë neto prej 18.000 denarë plus 2.107 denarë, do të ishte një shumë për pagë minimale prej 20.107 denarë.

LSM thekson se përmes luftës dhe presionit të punës, përmes protestave dhe dialogut social, edhe pse të gjithë ishin kundër, ka siguruar rritje të pagës minimale nga 15.196 denarë në 18.000 denarë, si dhe model të ri ligjor për llogaritjen e saj në dobi të punëtorëve, në këtë rast pa pasur mundësi të ndikojnë as përfaqësuesit e qeverisë dhe as pronarët.

Njëkohësisht, LSM thekson se së bashku me DOGJSH, përmes ndryshimeve të fundit në Ligjin për nëpunësit administrativë, është siguruar që komponenti i pagës bazë të përbëhet edhe nga paga minimale, ndërsa me atë rreth 13.000 punëtorë të cilët marrin pagë sipas këtij ligji menjëherë do të marrë një harmonizim linear të pagave të tyre për shumën me të cilën do të rritet paga minimale, gjegjësisht për 2.107.00 denarë, ndërsa e njëjta do të ndodhë edhe për rreth 40.000 të punësuar të tjerë në sektorin publik, punëdhënësit e të cilëve e përdorin modelin nga ky ligj për llogaritjen e pagave e të punësuarve.

Lexo lajme interesante

You may also like