Pavarësisht reputacionit të saj si një rrugë e rrezikshme, autostrada është përgjithësisht e sigurt. Qeveria pakistaneze ka bërë shumë përpjekje për të përmirësuar sigurinë e saj vitet e fundit dhe numri i aksidenteve është ulur ndjeshëm.

Koha ideale për të udhëtuar është midis qershorit dhe shtatorit. Autostrada është e hapur gjatë gjithë vitit, përveç kalimit të Kunjerabit, e cila është e hapur vetëm nga 1 maji deri më 31 dhjetor.