Shqiptarët kanë mbi 8 miliardë euro nëpër banka

Tiranë – Referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë, individët zotëronin në fund të muajit dhjetor 2020 1.1 trilion lekë (8.1 miliardë euro) depozita në sistemin bankar. Këtyre iu shtohen edhe investimet në tituj financiarë, qoftë direkt apo nëpërmjet fondeve të investimit. Sipas Ministrisë së Financave, investimet e individëve në bono dhe obligacione, në fund të muajit shtator 2020, kishin vlerën e afro 77 miliardë lekëve.

Theksohet se pasuria financiare e shqiptarëve vlerësohet të jetë pak më shumë se një trilion lekë, ose rreth 8.1 miliardë euro. Ky tregues llogaritet si diferenca mes mjeteve dhe detyrimeve të individëve në produkte dhe instrumente financiare.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, individët zotëronin në fund të muajit dhjetor 2020 1.1 trilion lekë depozita në sistemin bankar. Sipas Ministrisë së Financave, investimet e individëve në bono dhe obligacione, në fund të muajit shtator 2020, kishin vlerën e afro 77 miliardë lekëve.

Nga ana tjetër, sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) asetet neto të fondeve të investimit në fund të 9-mujorit ishin rreth 67 miliardë lekë, në pjesën dërrmuese të zotëruara nga individët. Një investim tjetër, që ka marrë përmasa të konsiderueshme në vitet e fundit, është ai në obligacione të shoqërive tregtare. Shifra më e fundit e publikuar nga AMF i takon vitit 2019, kur vlera e obligacioneve të korporatave llogaritej në rreth 7.5 miliardë lekë, të mbajtura në pjesën më të madhe nga individë.

Në total, asetet financiare të zotëruara nga individët arrijnë në mbi 1.2 trilionë lekë. Po të zbresim kredinë për individë në sistemin financiar, që në fund të nëntorit 2020 kishte vlerën e 199 miliardë lekëve, shuma e ngelur prej gati 1.1 trilion lekësh përbën atë që në nivel makroekonomik mund të quhet pasuria financiare e shqiptarëve; të paktën ajo e investuar në instrumente financiare formale.

Leave a Reply