Drilon Gashi i kërkon debat Elvis Naçit – VIDEO

Drilon Gashi është një studiues dhe mendimtar i lirë me një qasje racionale ndaj Islamit – larg besëtytnisë dhe pasimit të verbër.
Ai beson që Fjala e Zotit (Kurani) nuk bie në kundërshtim me Veprën e Zotit (Universi dhe Ligjet Kozmologjike) dhe se Kurani përmban edhe frymën ezoterike të tij.Drilon Gashi kërkon debat me hoxhë Elvis Naçin. Ndiqni videon…

Leave a Reply