16 kandidatë për drejtor të RTK-së, komisioni vlerësues hap aplikacionet

by admin
Spread the love

Komisioni vlerësues dhe përzgjedhës për përpilimin e listës së kandidatëve të paraqitur në konkursin publik, për vendin e lirë të punës: Drejtor i Përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, ka mbajtur takim, në të cilin ka hapur aplikacionet e kandidatëve.

Kandidatët që kanë aplikuar brenda afatit kohor të përcaktuar me konkurs janë:

 1. Adriana Kutllovci
 2. Arben Berisha
 3. Bekim Hasani
 4. Burhan Lata
 5. Fadil Hoxha
 6. Fahredin Shehu
 7. Fisnik Derguti
 8. Fitore Miftari
 9. Gjergj Filipaj
 10. Hysen Hundozi
 11. Mehmet Kalisi
 12. Orhan Hajrizi
 13. Remzije Zeqiraj
 14. Shkumbin Ahmetxhekaj
 15. Valentina Saraçini
 16. Zenel Hajrizi

Komisioni do të verifikojë aplikacionet bazuar në kriteret e konkursit dhe brenda afateve të caktuara kohore, do të përpilojë listën finale dhe do t’i njoftojë kandidatët për datën, vendin dhe kohën e mbajtjes së testit me shkrim.

Lexo lajme interesante

You may also like